Kat Mülkiyeti Nedir? Kat Mülkiyeti Tapusu Nasıl Alınır?

Hali hazırda konut sahibi olanlar ve gelecekte konut sahibi olmak isteyenler için kat mülkiyeti tapusu oldukça önemlidir. Özellikle konutun satılmak istenmesi durumunda herhangi bir karışıklığı önlemek için kat mülkiyeti tapusu nasıl alınır, kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş nasıl yapılır gibi konular hakkında detaylı bir bilgi sahibi olunması gerekir. Kat mülkiyeti, apartmandaki her bir daire gibi inşaatı tamamlanan bir yapıdaki her bir bağımsız bölüm üzerindeki mülkiyettir. Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, arsa payından doğan hak, yapı üzerindeki bağımsız bölümün (daire, dükkan gibi) mülkiyetine dönüşür. Kat mülkiyetine geçiş için gerekli belgeler şu şekildedir; kat mülkiyeti mahkeme kararı ile alınacak ise mahkeme kararı, başvuru ile alınacak ise belediye tarafından düzenlenen yapı kullanma ruhsatı diğer bir adıyla iskan belgesidir. 

Kat Mülkiyeti Tapusu Nasıl Alınır? Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Geçiş Nasıl Olur?

Kat mülkiyeti; başvuru, mahkeme kararı veya kat irtifakı ile kurulabilir. Başvuru ile alınması durumunda 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 10/1 maddesine göre kat mülkiyeti resmi senetle ve tapu siciline tescil ile alınır. Bağımsız bölümlerin bulunduğu konum, büyüklük vb. kriterlere göre hesaplanan değerleri ve bu değerlere göre belirlenen arsa paylarının da belirtilmiş olması gerekir. Talebe yapı kullanma ruhsatı (iskan belgesi) ve yönetim planı da eklenir. Kat mülkiyeti, kat mülkiyeti kütüğüne kaydedilir ve bağımsız bölümler bir taşınmaz niteliğine sahip olur. Kat mülkiyetinin başvuru yoluyla alınabilmesi için hak sahiplerinin tamamının onayı gerekmektedir. Mahkeme kararı ile alınan kat mülkiyeti tapusunda yapıdaki bağımsız bölümlerin mal sahiplerinden biri veya birkaçının mahkemeye başvurması üzerine kat mülkiyeti kurulması kararı alınabilmektedir. Bununla birlikte kat irtifakı tapusu kat mülkiyeti tapusuna çevrilebilir. Kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin başvurusu ya da ilgili belediye tarafından düzenlenmiş yapı kullanma ruhsatının (iskan belgesi) tapu idaresine gönderilmesiyle birlikte kat mülkiyetine kendiliğinden geçilir.

Kat mülkiyetine geçiş aşamasında tapu memuru resmi bir senet düzenler ve bu senet her bir bölümün ayrı tapusu anlamına gelir. Kat mülkiyeti tapusuna sahip olan kişiler kendisine ait olan bağımsız bölümü satabilir veya kiraya verebilmektedir. 

Kat Mülkiyeti Tapu Harcı 2021

Kanunun 55. maddesi gereğince mülkiyetin başkasına devrini ihtiva etmedikçe kat irtifakı ve kat mülkiyetine geçiş işlemleri vergi veya harçlardan muaftır. Aynı şekilde kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş işlemleri için de harç veya vergi alınmayacaktır. Ancak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce Döner Sermaye İşletmesi tarafından belirlenen tarife kapsamında bağımsız bölüm başına bir ücret alınacaktır. Bu ücret bölgesel olarak değişiklik göstermektedir.

Ancak söz konusu işlemlerden 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 34. bölümüne ekli 1 sayılı cetvel gereğince döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir. Kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi işleminden döner sermaye hizmet bedeli ise tahsil edilmemektedir. Kat irtifakı ve kat mülkiyeti terkininden ise  492  sayılı  Kanuna  bağlı  (4)  sayılı  tarifenin  I-14 maddesi uyarınca terkin harcı alınması gerekir.

Kat Mülkiyeti Tapusu Almak Zorunlu Mu?

Kat mülkiyeti alınmamış yapılarda yönetimle ilgili zorluklar yaşanabilmektedir. Bu sebeple kat mülkiyetine bir an önce geçilmesinde fayda vardır. İnşa edilen gayrimenkulde sahip olduğunuz payın resmi kayıtlara geçebilmesi için önce kat irtifakı tapusu daha sonra da bu tapuyu kat mülkiyeti tapusuna çevirmeniz gerekir. Bununla birlikte tapusu kat mülkiyetine çevrilmemiş olan konutları satmak istediğinizde banka tarafından krediye uygun görülmemektedir. Evin satışını yaparken sorun yaşamamak istiyorsanız da kat mülkiyeti tapusu almanız gerekir.