Aidat Ödemeyen Kiracıya Ne Yapılabilir?

Apartman veya konut sitelerinde yaşayan kiracıların ödemeleri gereken çeşitli gider masrafları bulunuyor. Aidat olarak adlandırılan bu bedel içerisine; ortak kullanım alanlarında bahçe, yakıt, otopark, asansör, spor salonu, kapıcı ve tamirat gibi giderler dahil ediliyor. Konut ve işyerlerinde kiracıların aidat borcunu ödememeleri veya geciktirmeleri oldukça sık yaşanan bir durum. Özellikle konut sayısının ve sosyal imkanların oldukça fazla olduğu sitelerde ve AVM’lerdeki dükkanlarda aidat bedellerinin kira bedeline yakın bir tutar olması, kiracıların bu tutarı ödeyememesine sebep olabiliyor. 

Apartman Aidatı Vermek Zorunlu mu? Aidat Ödemeyen Kiracının Borcunu Kim Öder?

Kiracı ve ev sahibi arasında imzalanan sözleşmede aidat ile ilgili detaylara da yer verilmektedir. Dolayısıyla kiracı bu sözleşmeyi imzalayarak ödeyeceği bedeli kendi rızasıyla kabul etmiş olur ve apartman veya site içerisinde oturduğu konut için kendisine düşen aidat tutarını ödemekle yükümlü hale gelir. Aidat ödenmediği takdirde ev sahibi kiracıya hukuki bir işlem başlatabilir. Kiracınız aidatını ödemediği takdirde site yönetimi bu tutarı sizden talep edecektir. Dolayısıyla kiracının aidat borcundan ev sahibinin sorumluluğu bulunmaktadır. Peki kiracınız adına bu bedeli ödemek zorunda kaldığınızda ne yapmalısınız? Noterden kiracıya ihtarname çekebilir, kiracı bunu önemsemiyorsa da ikinci bir ihtarname çekebilirsiniz. Kiracınızın ihtarnameye uymadığı durumda elinizde bulunan kira sözleşmesiyle birlikte kiracı adına hukuki işlem başlatabilirsiniz. 

Aidat Ödemeyen Kiracıya İcra Takibi

Kat Mülkiyeti Kanunu madde 20'de yer alan esaslara göre; aidat ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilmekte ve icra takibi yapılabilmektedir. 

Madde 20 – (Değişik birinci fıkra: 13/4/1983-2814/9 md.) Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.

Kozmos ile Ödenmeyen Aidatlarla Başa Çıkmak Çok Daha Kolay!

Online tahsilat platformu Kozmos ile, borç ve alacaklarınızın takibini tek bir platformdan kolaylıkla yapabilmeniz mümkün! Üstelik alacaklarınız için kapı kapı dolaşarak hatırlatmalar yapmanıza gerek kalmıyor. Evrak ve raporlama ihtiyaçlarınızı da giderebilmenizi sağlayan Kozmos üzerinden icra süreçlerinizi de takip edebilirsiniz. Borçlanma, gelir ve gider kayıtlarınızı tutabileceğiniz, müşterilerinize e-posta ve SMS göndererek hatırlamalar yapabileceğiniz ve Sanal POS çözümü sayesinde taksitli, banka entegrasyonları sayesinde EFT yöntemiyle ödeme alabileceğiniz Kozmos, sizin için pek çok avantajı bir arada sunuyor. Tahsilat yönetiminin en kolay hali Kozmos ile tanışmak için acele edin!